Política de privacidade

Política de privacidade - Réxime xeral

I. Introdución:

1. A presente política de privacidade está redactada conforme o disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de Decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal. O Concello de Ribadumia informa o Usuario dos sitios web www.omeuconcello.ribadumia.org e derivados (en diante sitios web) da existencia dun ficheiro automatizado de datos persoais onde se recompila, utiliza, comparte e protexe a información que puidese obter o Concello de Ribadumia. O Concello de Ribadumia declara ter un ficheiro inscrito na AEPD cuxa finalidade é realizar a xestión e o mantemento da relación co Usuario dos sitios web, así como os labores de información, estatística, e comercialización do servizo e das actividades relacionadas cos mesmos.

2. O mero acceso aos sitios web, así como de todo ou parte dos seus contidos e servizos, implica a aceptación sen reservas da presente política de privacidade, tamén aplicable previamente á posible contratación dos servizos que o Concello de Ribadumia poña a disposición dos usuarios. Esta política de privacidade é de aceptación e cumprimento obrigatorio, previamente ao acceso e á posible contratación nos sitios web.

3. Vostede acepta que a navegación polo sitio web é un acto de libre manifestación de vontade para a recollida e tratamento de datos nos ficheiros do Concello de Ribadumia. O Concello de Ribadumia poderá libremente realizar cambios na política de privacidade dos sitios web, indicaranse devanditos cambios na presente declaración sobre privacidade así como en calquera outro lugar que consideremos apropiado para que vostede sexa consciente da información recompilada, como a tratamos e en que circunstancias, no seu caso, comunicámola.

4. Os sitios web titularidade do Concello de Ribadumia non poden ser utilizados por aquelas persoas con incapacidade legal ou menores de idade non emancipados; salvo previa autorización dos pais ou titores e representantes legais autorizando o rexistro e comunicación de datos persoais.

II. Navegación web. Reserva de Cookies:

1. Conforme ao disposto no artigo 22.2 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSI-CE) vixente, o Concello de Ribadumia vén cumprir as súas obrigacións de información sobre as cookies que utiliza e as súas finalidades.

2. As cookies permiten a unha páxina web, entre outras cousas, almacenar e recuperar información sobre os hábitos de navegación dun usuario ou do seu equipo e, dependendo da información que conteña e da forma en que utilice o seu equipo, poden utilizarse para recoñecer ao usuario. As cookies son esenciais para o funcionamento da internet, achegando innumerables vantaxes na prestación de servizos interactivos, facilitándolle a navegación e usabilidade da nosa web.

3. O presente sitio web utiliza as seguintes cookies propias e de terceiros coas finalidades descritas a continuación, asociándose ao usuario anónimo e ao seu dispositivo, proporcionando por si o nome, apelidos e IP do usuario.
COOKIES DE ANÁLISE propias, de sesión e persistentes que permiten ao Concello de Ribadumia a análise vinculada á navegación realizada polo usuario coa finalidade de levar un seguimento de uso da páxina web así como realizar estatísticas dos contidos máis visitados, número de visitantes, etc.
COOKIES DE PERSONALIZACIÓN que permiten ao usuario unha navegación personalizada pola web conforme ao seu idioma.

4. Para utilizar este sitio web non resulta necesaria a instalación de cookies. Vostede pode configurar o seu navegador para que acepte, rexeite ou lle notifique cando unha cookie vai aloxar no seu computador, cada navegador é diferente por iso no caso de que desexe configurar o seu navegador para bloquealas facilitámoslle as seguintes ligazóns entre os cales poderá atopar o correspondente ao seu navegador:
MOZILLA FIREFOX
GOOGLE CHROME
INTERNET EXPLORER
SAFARI
OPERA

5. O Concello de Ribadumia infórmalle que o web utiliza Google Analytics, un servizo de analítica web prestado por Google, Inc., o cal sitúa unha serie de cookies no seu dispositivo coa exclusiva finalidade de avaliar o tipo de navegación e presentar informes de actividade na web, exactamente son catro cookies por defecto. A captación da información sobre o uso deste sitio web polos nosos usuarios a través de Google Analytics só a fai Google Inc. no seu propio nome (e non o fai nin en nome nin por conta do Concello de Ribadumia), non tendo o Concello de Ribadumia acceso en ningún momento a tal información (senón tan só a información agregada que lle facilita posteriormente Google e que non está asociada a ningunha dirección IP). Así mesmo é Google quen determina a finalidade do tratamento e uso da información captada, así como o funcionamento e duración das cookies. Google Inc. é unha empresa adherida ao Acordo de Porto Seguro (Ficha de rexistro de Google no Acordo de Porto Seguro) que almacena a información recollida polas cookies nos seus servidores situados en Estados Unidos. As empresas adheridas ao citado acordo garanten que os datos transferidos son tratados cun nivel de protección acorde á normativa europea.

III. Recollida de datos:

1. No momento da aceptación das condicións de contratación dos servizos do Concello de Ribadumia, esta precisará a recollida duns datos básicos e imprescindibles para a prestación dos servizos. Os mencionados datos son nome e apelidos reais, teléfono de contacto, un correo electrónico válido, datos da sociedade, así como outra información que sexa relevante a efectos contractuais sobre a súa persoa e representación. En cada momento, o usuario será informado do carácter necesario da recollida de tales datos para a correcta xestión da prestación de servizos.

2. Así mesmo, para a prestación dos servizos, o Concello de Ribadumia poderá solicitar ao usuario unha serie de datos complementarios a través de asistencia en persoa ou telefonicamente, para o que será informado, no seu momento, da recollida e tratamento dos mesmos.

3. Sempre que o Concello de Ribadumia solicite o número dunha conta corrente bancaria do cliente que desexe contratar, farao de forma cifrada e cumprindo o máis estrito deber de confidencialidade.

4. Para unha mellor prestación de servizos, vostede autoriza a que o Concello de Ribadumia teña o dereito de verificar, investigar e/ou comprobar os datos proporcionados. Vostede acepta que o Concello de Ribadumia poderá revelar os seus datos persoais, cumprindo co esixido nun procedemento ou orde xudicial ou nun proceso legal. Ademais, vostede acepta que se o Concello de Ribadumia vende parte ou toda a empresa ou se fusiona con outra, poida revelar a súa información aos novos socios comerciais.

IV. Limitación de responsabilidade:

O Concello de Ribadumia é responsable unicamente da información que solicita dos usuarios que desexen contratar, non tendo responsabilidade en ningún momento de toda outra información persoal que, de maneira eventual, puidese cederse, transmitirse ou facilitarse polos propios usuarios dos sitios web mediante calquera outro mecanismo.

V. Información sobre dereitos e garantía de calidade de datos:

1. O Concello de Ribadumia proporciona un mecanismo para que vostede poida exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre os seus datos. Pode dirixirse á seguinte dirección de correo electrónico: omeuconcello@ribadumia.org.

2. Vostede garante que os datos proporcionados son verdadeiros, exactos, completos e actualizados, sendo responsable de calquera dano ou prexuízo, directo ou indirecto, que puidese ocasionarse como consecuencia do incumprimento de tal obrigación tanto ao Concello de Ribadumia como a terceiros.

VI. Consentimento para o cumprimento da LSSI-CE:

1. En cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, o Concello de Ribadumia poderá solicitará ao usuario prestar o seu consentimento para que, se así o desexa, o Concello de Ribadumia poida facer uso dos seus datos co fin de enviarlle información e publicidade tanto sobre o sitio web como as diferentes ofertas, promocións especiais e terceiros que ofréceno servizo.

2. O Concello de Ribadumia, co obxectivo de garantir a seguridade e confidencialidade dos seus datos persoais, adoptou os niveis de seguridade requiridos pola normativa en protección de datos persoais e instalou os medios técnicos, ao seu alcance, para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos datos persoais facilitados ao Concello de Ribadumia.

Política de privacidade para Redes Sociais

I. Introdución:

En cumprimento da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD) e a Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSI-CE), o Concello de Ribadumia informa os usuarios, que procedeu a crear unha páxina nas Redes Sociais Twitter, Instagram, Youtube e Facebook coa finalidade principal de publicitar os seus produtos e servizos.

Datos do Concello de Ribadumia:
Concello de Ribadumia
Avda. de Ribadumia, 3
36636 • RIBADUMIA - PONTEVEDRA
Tlf: 986 718 491 / 986 718 499 / 986 710 844 • Fax: 986 716 393
omeuconcello@ribadumia.org

O usuario dispón dun perfil na mesma Plataforma WEB e decidiu unirse á páxina creada polo Concello de Ribadumia,mostrando así interese na información que se publicite na Rede. Ao unirse á nosa páxina, facilítanos o seu consentimento para o tratamento daqueles datos persoais publicados no seu perfil. O usuario pode acceder en todo momento ás políticas de privacidade da propia Plataforma WEB, así como configurar o seu perfil para garantir a súa privacidade. O Concello de Ribadumia ten acceso e trata aquela información pública do usuario, en especial, o seu nome de contacto. Estes datos, só son utilizados dentro da propia plataforma WEB. Non son incorporados a ningún ficheiro.

En relación aos dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, dos que vostede dispón e que poden ser exercitados ante o Concello de Ribadumia,de acordo coa LOPD, debe ter en conta os seguintes matices:

  • Acceso: virá definido pola funcionalidade da Rede Social e a capacidade de acceso á información dos perfís dos usuarios.
  • Rectificación: só poderá satisfacerse en relación a aquela información que se atope baixo o control do Concello de Ribadumia,por exemplo, eliminar comentarios publicados na propia páxina. Normalmente, este dereito deberá exercelo ante a plataforma WEB.
  • Cancelación e/o Oposición: como no caso anterior, só poderá satisfacerse en relación a aquela información que se atope baixo o control do Concello de Ribadumia,por exemplo, deixar de estar unido ao perfil.

O Concello de Ribadumia realizará as seguintes actuacións:

  • Acceso á información pública do perfil.
  • Publicación no perfil do usuario de toda aquela información xa publicada na páxina do Concello de Ribadumia.
  • Enviar mensaxes persoais e individuais a través das canles da plataforma WEB.
  • Actualizacións do estado da páxina que se publicarán no perfil do usuario.
  • O usuario sempre pode controlar as súas conexións, eliminar os contidos que deixen de interesarlle e restrinxir con quen comparte as súas conexións, para iso deberá acceder á súa configuración de privacidade.

II. Publicacións:

O usuario, unha vez unido á páxina do Concello de Ribadumia,poderá publicar nesta última comentarios, ligazóns, imaxes ou fotografías ou calquera outro tipo de contido multimedia soportado pola plataforma WEB. O usuario, en todos os casos, debe ser o titular dos mesmos, gozar dos dereitos de autor e de propiedade intelectual ou contar co consentimento dos terceiros afectados. Prohíbese expresamente calquera publicación na páxina, xa sexan textos, gráficos, fotografías, vídeos, etc. que atenten ou sexan susceptibles de atentar contra a moral, a ética, o bo gusto ou o decoro, nin que infrinxan, violen ou conculquen os dereitos de propiedade intelectual ou industrial, o dereito á imaxe ou a Lei. Nestes casos, o Concello de Ribadumia reservase o dereito para retirar de inmediato o contido, podendo solicitar o bloqueo permanente do usuario. O Concello de Ribadumia no se fará responsable dos contidos que libremente publicou un usuario. O usuario debe ter presente que as súas publicacións serán coñecidas polos outros usuarios, polo que el mesmo é o principal responsable da súa privacidade. As imaxes que poidan publicarse na páxina non serán almacenadas en ningún ficheiro por parte do Concello de Ribadumia pero si que permanecerán na Plataforma WEB.

III. Concursos e promocións:

O Concello de Ribadumia resérvase o dereito para realizar concursos e promocións, nos que poderá participar o usuario unido á súa páxina. As bases de cada un deles, cando se utilice para iso a plataforma da plataforma WEB, serán publicadas na mesma. Cumprindo sempre coa LSSI-CE e con calquera outra norma que lle sexa de aplicación. A Plataforma WEB non patrocina, avala nin administra, de modo algún, ningunha das nosas promocións, nin está asociada a ningunha delas.

IV. Publicidade:

O Concello de Ribadumia utilizará a Plataforma WEB para difundir os seus produtos e servizos, en todo caso, se decide tratar os seus datos de contacto para realizar accións directas de prospección comercial, será sempre, cumprindo coas esixencias legais da LOPD e da LSSI-CE. Non se considerará publicidade o feito de recomendar a outros usuarios a páxina do Concello de Ribadumia para que tamén eles poidan gozar das promocións ou estar informados da súa actividade.

...adegas, cultura, arte, restauración, descanso, calidade...

RIBADUMIA >